Croeso I Canolfan Gofal Dydd Aneurin Casnewydd

Ymroddedig I darparu gofal o'r ansawdd uchaf i'r henoed

Amdanon ni      

Canolfan Gofal Dydd Aneurin - Cwmni wedi sefydlu ar gariad. Rydym yn daparu gofal personol, ansawdd uchel ar gyfer oedolion henach sy'n byw yn y gymuned.Gallwn ni ddarparu cymorth arbennigol i bobl sy'n byw gyda dementia.   Byddwyn yn ymrhoi amgylchiad gofal a ddiogel ar gyfer bobl henach sydd angen gofal-dydd gyda'r noddiad i ddarparu gweithgareddau gwerthfawr i'r holl defnyddwyr i gynnal iechyd gorfforol a meddyliol.

Gobeithiwn creu canolfan dydd sydd yn cael ei ystyried fel cartref oddi gartref gan gynnig amgylchedd gyfeillgar a chyfarwydd. Gallwn cyflawni hwn gan ddod i nabod eich teulu chi pe bawn ein teulu ni.Byddwyn yn cwrdd a bob defnyddiwr a gofalwr yn eu gartrefi eu hun. I ddod i adnabod ei anghenion penodol yn ogystal a diddordebau personnol bydd yn helpu creu dyddiau unigryw i bob unigolyn lle bosib

Busnes teuluol gyda disgwyliadau uchaf o gofal ydyn ni.Mae gennyn ni digonnedd o brofiad professyinol yn y sector gofal iechyd a cymdeithasol, a hefyd yn y sector gwirfoddol yn arbennigo yn dementia. Mae gennyn ni hefyd profiad personnol o gofalu ar gyfer aeoldion ein teulu ni oeed yn byw gyda dementia. Rydym yn cydnabod yr angen o gymorth i'r unigolyn yn ogystal ag aeoldau teulu ag hefyd gofalwyr. Nod y canolfan dydd hwn yw i gynyduyr opsiynau ty fewn i'r byd o gofalu ac i rhoi gefnogaeth i'r gymuned lleol.     - Wedi sefydlu er cof Aneurin